תקנון החברה

"HH JEWELRY"הנו אתר אינטרנט המשמש כחנות תצוגה לתכשיטי יהלומים.

המוצרים באתר מלווים בתמונות המוצרים.

המכירות ב"HH Jewelry"  מבוצעות אך ורק במשרדנו כאשר הלקוח רואה את המוצר ובודק אותו פיזית, ועל ידי כך הוא סמוך ובטוח במה שהוא מקבל לידיו.

 האתר משמש אך ורק להתרשמות ראשונית כאשר אנו מתחייבים למוצרים המוצגים ולמחיר שמוצג באתר.

ניתן להחזיר, כל מוצר שלם וככל שהדבר אפשרי או סביר, באריזתו המקורית, תוך 7 ימים מקנייתו ולקבל זיכוי במלוא ערכו של המוצר המוחזר. ניתן להחזיר מוצרים במשרדינו בתאום מראש.לא ניתן לבטל עסקה או להחליף מוצר בהזמנת תכשיט לפי הזמנה אישית.

 דמי ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה למסמך הגילוי עומדים על 5% מסכוםהעסקה המלא ועד 100 ש"ח,

במקרה של תשלום במזומן יוחזר הערך המלא של העסקה. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, על הצרכן להעמיד את המוצר במקום בו קיבל אותו ולדווח על כך לעסק.

כל מוצרינו נושאים אחריות לטיב המוצר למשך 24 חודשים מיום הקניה ובכפוף לתעודת האחריות המצורפת לכל מוצר.

כל הפרטים האישיים הניתנים לנו במהלך ההזמנה לרבות פרטי האשראי מוצפנים בעת העברתם, משמשים לצורך ביצוע ההזמנה בלבד ואינם מועברים לשום גורם שלישי למעט חברות האשראי.

מלוא זכויות היוצרים ובכלל זה תוכנו של האתר, שמו, עיצובו, עיצובי התכשיטים וכל זכויות היוצרים, הינם של "HH JEWELRY"

בלבד והם מוגנים על פי דין. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של החברה,  ואין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

 קנייה מהנה.